מקצועות חופשיים

שירות מיוחד לבעלי מקצועות חופשיים ללא משרד
 • אנו נדפיס עבורכם חומר כתוב, נבצע שירותי סריקה, נקבל אימיילים וניתן מענה באמצעותם.

 • נקבל עבורכם פקסים.

 • נבצע עבודות משרדיות בהתאם לדרישה.

בין לקוחותינו בתחום זה:
 • אדריכלים

 • מהנדסים

 • יועצים ארגוניים

 • יועצי בטיחות

 • יועצים פיננסיים

 • פסיכולוגים

 • סופרים

 • אתרי אינטרנט

 • מוסדות חינוך

green papers